Puppy aptitude test

Puppy Aptitude Test poskytuje všeobecný obraz osobnosti každého štěněte ve vrhu, jeho pracovních předpokladů a ochoty spolupracovat s člověkem. Význam testů je v pochopení chování štěněte, které je třeba sledovat, měnit nebo naopak podporovat. Výsledky těchto testů nám pomáhají vybrat štěně pro daný účel a prostředí, čímž se minimalizuje riziko jeho nesprávného rozvoje a formovaní osobnosti.

 

Osobnostní test

A - Sociální náklonnost
Štěně se umístí do daného prostoru cca 1m od zkoušejícího. Zkoušející si klekne a láká štěně k sobě jemným potleskem.
Účel: Testuje se tím stupeň sociální náklonnosti k člověku, důvěry, nebo nedůvěry (smečkový instinkt).

1.        Přichází okamžitě, vztyčený ocas, poskakuje, kouše do rukou.

2.        Přichází okamžitě, vztyčený ocas, hrabe packami, líže ruce.

3.        Přichází okamžitě, vztyčený ocas.

4.        Přichází okamžitě, spuštěný ocas.

5.        Přichází váhavě, spuštěný ocas, poskakuje.

6.        Nepřichází.

 

B - Následování člověka
Zkoušející vstane a pomalu odchází, přičemž povzbuzuje štěně k následování. Zkoušející se ujistí, že štěně ho vidí odcházet. Láká štěně slovně, čímž přitahuje jeho pozornost.
Účel: Testuje se tím ochota následování člověka (smečkový instinkt).

1.        Okamžité následování, vztyčený ocas, plete se pod nohy, kouše do chodidel.

2.        Okamžité následování, vztyčený ocas, plete se pod nohy.

3.        Okamžité následování, vztyčený ocas.

4.        Okamžité následování, spuštěný ocas.

5.        Váhavé následování, spuštěný ocas.

6.        Nenásleduje nebo odchází pryč.

 

C - Omezování svobody
Zkoušející si klekne, jemně převrátí štěně na záda a přidrží ho lehkým tlakem jedné ruky 30 sekund.
Účel: Testuje se tím stupeň dominance nebo submisivnosti a schopnost jeho ovládání se v těžkých situacích (instinkt obrany nebo útěku).

1.        Štěně se prudce vzpírá, mlátí sebou, kouše.

2.        Štěně se prudce vzpírá, mlátí sebou.

3.        Je klidné, vzpírá se, uklidněné s očním kontaktem.

4.        Nejprve se vzpírá, potom se uklidní.

5.        Nevzpírá se, je bez očního kontaktu.

6.        Nevzpírá se, brání se očnímu kontaktu.

 

D - Společenská dominance
Zkoušející si klekne a štěně postaví nebo posadí po své levé straně. Jemně hladí jeho hlavu a hřbet, dokud se neustálí chování štěněte.
Účel: Testuje se tím stupeň akceptace společenské dominance člověka (smečkový instinkt).

1.        Skáče, hrabe packami, kouše, vrčí.

2.        Skáče, hrabe packami.

3.        Tulí se ke zkoušejícímu a pokouší se mu olizovat tvář.

4.        Kroutí se, líže ruce.

5.        Převrátí se na záda, líže ruce.

6.        Uteče a nevrátí se.

 

E - Dominance při přenášení
Zkoušející vezme štěně do obou rukou, drží ho za hrudník dlaněmi vzhůru s překříženými prsty. Jemně ho přenese půl metru nad zemí a drží ho tak 30 sekund.
Účel: Testuje se tím stupeň akceptace dominance v čase, kdy štěně není schopné ovládat svou pozici (instinkt obrany nebo útěku).

1.        Štěně se prudce vzpírá, pokouší se kousat.

2.        Štěně se prudce vzpírá.

3.        Střídavě se uklidňuje a vzpírá.

4.        Nevzpírá se, je uvolněné.

5.        Nevzpírá se, tělo je mírně strnulé.

6.        Nevzpírá se, tělo je úplně strnulé.

 

Test pracovních vloh

F - Aportování
Zkoušející si klekne vedle štěněte a upoutává jeho pozornost balónkem z papíru. Jestliže štěně bezpečně jeví zájem o balónek, zkoušející jej hodí do vzdálenosti ne dál než 1m před štěně a vyzývá ho, aby balónek přineslo.
Účel: Testuje se tím stupeň ochoty štěněte udělat něco pro člověka. Spolu se společenským ukazatelem je to i ukazatel, nakolik bude štěně lehké nebo těžké cvičit (lovecký pud).

1.        Honí předmět, zvedne ho a ihned uteče.

2.        Honí předmět, stojí nad ním, nevrací se.

3.        Honí předmět, zvedne ho a vrací se ke zkoušejícímu.

4.        Honí předmět, vrací se bez něj ke zkoušejícímu.

5.        Začne honit předmět, ale cestou ztrácí zájem.

6.        Nehoní předmět.

 

G - Citlivost na dotyk
Zkoušející nahmatá tenkou kůži mezi prsty na jedné z předních pacek štěňátka. Jemně ji stlačuje mezi ukazováčkem a palcem. Tento tlak se postupně zvyšuje, přičemž se počítá do 10. Zkoušející přestane tlak vyvíjet, jestliže se štěně odtahuje nebo prokazuje nepohodlí. (Nepoužívejte při testovaní nehty. Vyvíjejte tlak zlehka, dokud se nedostaví reakce štěněte.)
Účel: Testuje se tím stupeň citlivosti na dotyk, klíčový při výběru a volbě výcvikových prostředků.

1.        Reakce při počítání od 8 do 10.

2.        Reakce při počítání od 6 do 7.

3.        Reakce při počítání od 5 do 6.

4.        Reakce při počítání od 2 do 4.

5.        Reakce při počítání od 2 do 3.

 

H - Citlivost na zvuk
Štěňátko umístíte do středu testovacího prostoru a pomocník stojící mimo prostor vydá ostrý zvuk podobný zabubnování kovové lžíce na dno kovové pánve.
Účel: Testuje se tím stupeň citlivosti na zvuk (lovecký pud).

1.        Poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká a vydá se za zvukem.

2.        Poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká.

3.        Poslouchá a lokalizuje zvuk, prokáže zájem a vydá se za zvukem.

4.        Poslouchá a lokalizuje zvuk.

5.        Přikrčí se, couvá, schovává se.

6.        Ignoruje zvuk, neprokazuje zájem.

I - Citlivost na pohyb
Štěňátko umístíte do středu testovacího prostoru. Ručníkem uvázaným na šňůrce pocukáváme po zemi asi půl metru před štěňátkem.
Účel: Testuje se tím stupeň zájmu o pohybující se objekt (lovecký pud).

1.        Zahlédne objekt, napadne jej a kouše.

2.        Zahlédne objekt, štěká, ocas je nahoře.

3.        Projeví zájem, přichází objekt prozkoumat.

4.        Zahlédne objekt, štěká, ocas má stažený.

5.        Uteče, schovává se.

J - Vyrovnanost
Otevřeme deštník asi 1,5m od štěněte a jemně ho položíme na zem.
Účel: Testuje se reakce štěněte na neznámý objekt (instinkt obrany nebo útěku).

1.        Zahlédne deštník a utíká k němu, bere jej do tlamičky nebo kouše.

2.        Zahlédne deštník a přichází k němu, se zájmem ho očuchává.

3.        Dívá se na něj a přichází jej prozkoumat.

4.        Sedne si a dívá se na něj, ale nepřichází k němu.

5.        Uteče od deštníku pryč.

6.        Neprokazuje žádný zájem.

Interpretace výsledků

Převaha bodů 1.:
Štěně je extrémně dominantní, průbojné a bude se chtít vždy uplatnit. Umí být agresivní a dá se lehko vyprovokovat ke kousnutí. Jeho dominantní povaha se bude bránit lidskému vedení. Nepatří do rukou začátečníkům a lidem slabé, nedůsledné povahy. Štěně má předpoklady stát se dobrým strážním a pracovním (služebním) psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kteří už mají zkušenosti se psy.

Převaha bodů 2.:
Štěně je dominantní a má snahu se uplatnit. Může být vyprovokované ke kousnutí, ale při správném vedení ochotně akceptuje člověka jako svého pána. Není vhodné pro začátečníky a lidi slabé, nedůsledné povahy. Štěně má předpoklady stát se dobrým pracovním a výstavním psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kteří už mají zkušenosti se psy.

Převaha bodů 3.:
Štěně je přátelské a připravené pracovat. Ochotně přijímá výcvik a drezúru za různých situací. Je velmi přizpůsobivé a dobře zvládá nástrahy prostředí, za předpokladu, že se s ním jedná korektně. Může být příliš náročné pro rodiny s malými dětmi a rodiny starších nebo málo aktivních lidí.

Převaha bodů 4.:
Štěně je lehce ovladatelné a přizpůsobivé. Díky submisivní (poddajné) povaze se bude vždy dívat na člověka jako svého pána. Toto štěně je jednoduché vychovávat a cvičit, je spolehlivé k dětem. I když není dostatečně sebevědomé, je velmi příjemným domácím mazlíčkem. Je méně vhodné na práci, než štěně s převahou bodů 3., ale jeho projevy jsou něžné a milující.

Převaha bodů 5.:
Štěně se mimořádně podřizuje, nemá dostatek sebedůvěry. Je velmi vázané na svého pána a vyžaduje jeho neustálou společnost a povzbuzení. Pokud se s tímto štěnětem bude zacházet nekorektně, vyroste z něho velmi plachý a bojácný pes. Z tohoto důvodu se nejvíc hodí ke starším lidem a k lidem s nenáročnými požadavky a ustáleným životním stylem.

Převaha bodů 6.:
Štěně je samostatné a nezávislé na člověku. Vyroste z něj pes, který nedokáže milovat a být oddaný člověku. Nevyžaduje jeho společnost. Při vhodné socializaci je v zásadě vzácností vidět takového psa, avšak existuje více plemen, které byly vyšlechtěny právě kvůli těmto vlastnostem (Basenji nebo některá severské plemena), kde se vyžaduje určitý stupeň nezávislosti. Pořízením takového psa je nutné přijmout kompromis a smířit se s tím, že pes nikdy nebude silně vázán k pánovi.

Většině majitelů bude nejvíc vyhovovat štěně s převahou  bodů 3 a 4. Štěně s převahou bodů 1 a 2 vyžaduje zkušeného majitele, který bude schopný nejlépe využít jeho pracovní potenciál.

Podmínky pro vykonávání Puppy Aptitude Testu:

Ideální termín pro testování štěňat je 7. týden, pokud možno přesně 49. den. V 6. týdnu a dříve ještě není úplně vyvinutá nervová soustava štěňat. Pokud je zkouška mezi  8.-10. týdnem, údaje mohou být zkreslené, protože v tomto období prochází štěně přirozeným vývojovým stádiem strachu. Je proto nutné k testům přistupovat opatrně (nevyděsit ho).

Štěňata se testují jednotlivě, bez přítomnosti sourozenců, v prostoru, který je nerozptyluje a neodvádí pozornost. Štěňata mají být testována  před krmením a tehdy, jsou-li živá a hravá a ne v den očkování či odčervení.

Je nutné zachovat jednotný přístup při testování všech štěňat ve vrhu. Je vhodné střídat mírně stresující prvky testu s fázemi neutrálními (uvolňujícími) u všech štěňat stejně se zachováním nestrannosti.

Aby se předešlo zkreslení výsledků při testování, je vhodné, aby štěňata nebyla testována chovatelem (ani jinou důvěrnou osobou, kterou štěňata už znají), ale někým, koho štěňata neznají. Přítel chovatele nebo jeden z budoucích majitelů se může bez problémů naučit štěňata testovat.

 

Volhard's Puppy Aptitude Test (PAT)
Joachim and Wendy Volhard © 2003 (www.volhard.com)
překlad: Monika Tušanová © 2004 a Anna Hajnová © 2011

Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.

 

 

 
Tvorba www strnek pro chovatele - Webdesign for kennels
© 2011 Andraste. All rights reserved. Tvorba www